YTH-käskynannot ja -raportit

Yleistä keskustelua Arma III:sta, Arma II:sta ja OFP:stä

Moderators: Kegetys, Broileri

Kuokkanen
Posts: 1227
Joined: Mon, 26.5.2003, 23.03
Location: Jyväskylä

Re: YTH-käskynannot ja -raportit

Post by Kuokkanen » Sun, 18.9.2022, 20.45

Image
Image
Image
Image
Image
Viikossa on 336 puolituntista – niistä on syytä käyttää ainakin kolme kuntoiluun.
User avatar
Broileri
Personnel
Posts: 3918
Joined: Mon, 2.9.2002, 21.42
Location: Espoo
Contact:

Re: YTH-käskynannot ja -raportit

Post by Broileri » Sun, 18.9.2022, 23.17

Sunnuntai 18.9.2022, co 25 Vapaa Kontti, osa 4

Joukkueen taisteluajatus

Joukkueen tehtävänä on torjua vihollisen yritykset laajentaa sillanpääasemaansa etelässä ja tukea omien joukkojen toimintaa lounaassa.

Joukkue ryhmittyy kallioille aloituspisteeseensä ja valmistautuu väijyttämään rantatietä käyttävät vihollisjoukot tai eteensä aukealle maahanlaskun tai maihinnousun tekevät vihollisjoukot.

Karhu ja Susi jäävät asemaan ylemmille kallioille. Susi ottaa käyttöönsä raskaan konekiväärin ja mahdollisuuksiensa mukaan rekyylittömän tykin ja asettaa ne asemaan.

Ilves ja Ahma jäävät asemaan alemmille kallioille siten, että Ilves on lounaassa ja Ahma koillisessa. Ilves ottaa käyttöönsä ja vie asemaan krkk:n ja raskaan kk:n. Ahma ottaa käyttöönsä ja vie asemaan rekyylittömän tykin.

Joukkueen kokoontumispaikka, johon tarvittaessa irtaudutaan, on polunmutka 100 m koilliseen mäeltä 117.

Joukkue yhtyy omien joukkojen hyökkäykseen etelässä erillisestä käskystä. Tällöin joukkue etenee tietä ja tien länsilaitaa myöten tulikosketukseen ja välttää tien itäpuolta ja rantaa, johon vihollinen voi kyetä vaikuttamaan etelästä.
maj Broileri, CO
Dulce et decorum est pro patria mori
User avatar
HaBa
Posts: 1405
Joined: Wed, 28.11.2012, 15.00
Location: JKL
Contact:

Re: YTH-käskynannot ja -raportit

Post by HaBa » Sun, 18.9.2022, 23.38

18.9.22 Vapaa Kontti osa 4 - Ilves

vääp HaBa
kers Vultyr (kaatui)
alik Ukka
korpr Hesari (kaatui)
korpr Ottomaani (kaatui)
korpr Beat (kaatui)
alokaskokelas Jake


Ilveksen vastuualue oli koilinen, jossa sijaitsi myös Harcourtin silta. Asemaan saatiin myös Krkk, jolla oli tuliasema sillan suuntaan. Valitettavasti Rskk jäi viallisena käyttämättä.

Vihollinen aloitti hyökkäyksen maihinnousulla, jota tykistö ja heittimet tukivat savulla. Pidimme asemamme ja avasimme tulen viholliseen. Saaliiksi saimme useita vihollisen veneitä. Lisäksi myös BTR-kalustoon vaikutettiin. Ottomaani kaatui heti ensimmäisessä kontaktissa.

Hyökkäys jatkui ja jatkoimme menestyksekästä torjuntataistelua. Beat haavoittui vakavasti, mutta Vultyrin antaman ensiavun jälkeen sain evakuoitua hänet taaemmas. Järjestin alueelle JSP:n hyödyntäen Ahman lämäriä.

Jonkun ajan päästä vihollinen oli lyöty, pari BTR:ää pääsi lähelle, mutta ne tuhottiin. Tällä välin lämäri Mika oli saanut ryhmän taas täyteen iskuun, joten lähdimme uusien käskyjen mukaisesti hyökkäämään sillan risteykseen.

Kovan taistelun jälkeen pureuduimme sillan pohjoispäätyyn, tuhoten vihollisen siellä olleilta bunkkereilta. Hesari, Vultyr ja Beat kuitenkin kaatuivat hyökkäyksen aikana, kuten Ahmasta liitetty Sioux.

Ukan taidokkaasti vetämän sillan päätyosan siivouksen jälkeen ryhmityimme loppukuvaan.
Image
vääp HaBa - Squad Leader, 1st Squad "Ilves"
Kuokkanen
Posts: 1227
Joined: Mon, 26.5.2003, 23.03
Location: Jyväskylä

Re: YTH-käskynannot ja -raportit

Post by Kuokkanen » Thu, 22.9.2022, 22.07

Image
Image
Image
Image
Image
Viikossa on 336 puolituntista – niistä on syytä käyttää ainakin kolme kuntoiluun.
User avatar
Vultyr
Posts: 215
Joined: Tue, 5.1.2016, 21.21

Re: YTH-käskynannot ja -raportit

Post by Vultyr » Sat, 1.10.2022, 16.49

YTH 2.10.2022 YDINVOIMALAITOS

Karttakuva:
Image

TILANNE:
Venäjän hyökkäys jatkuu Ukrainassa. Vihollinen on raukkamaisesti panostanut läheisen ydinvoimalaitoksen kiristääkseen maailmaa ydinkatastrofilla jos voimalaitos ei pysy heidän hallinnassa. Tämän lisäksi vihollinen on sijoittanut voimalaitoksen alueelle logistiikkakeskuksen, komentopaikan sekä tykistöä.

Epäonneksi paikalle sijoitettu upseeristo on erittäin nappiherkkää eivätkä he välitä paikallisen väestön, oman miehistön tai edes omasta hengestä.

Osasto Kyllikki on valittu soveltuvaksi suorittamaan iskun vihollisalueelle.

TEHTÄVÄ:
Aloitatte täältä.

Soluttautukaa ydinvoimalaitoksen alueelle ja neutralisoikaa sinne asennetut räjähteet sekä tuhotkaa komentopaikka.
Räjähteet voi joko neutralisoida purkamalla ne tai sitten tuhoamalla komentopaikka johtajineen.

Tiedustelutietojen mukaan räjähteitä on voimalaitoksella viisi ja niiden oletetut sijainnit ovat reaktori, hallintarakennus, hätäsammutusjärjestelmä sekä jäähdytysvesivarastot.

Jos yksikin näistä järjestelmistä tuhoutuu, seuraukset ovat peruuttamattomat ja katastrofaaliset.

Toissijaisena tavoiteena on tuhota vihollisen tykistö sekä mahdollisimman paljon muuta kalustoa logistiikkakeskukselta.

HUOMIOITAVAA:
Grabin kylän alueella on runsaasti vihollista sekä siltaa vahditaan taukoamatta. Lisäksi vihollisella on varuskunta Borekin kylässä lounaaseen voimalaitokselta.

HUOM! Jos vihollinen havaitsee teidät komentopaikan läheisyydessä, paikalle määrätty upseeristo tuhoaa voimalaitoksen ja pyrkivät pakenemaan alueelta. Paras tapa estää tämä on joko purkaa räjähteet ennen hyökkäystä komentopaikalle tai tuhoamalla komentopaikka etäältä ennen etenemistä alueelle.

Tuhoalue on merkitty karttaan mikäli pahin toteutuu ja voimalaitos tuhoutuu.

KALUSTO:
YTH Kalusto. Pomminpurkua varten välineistöä laatikossa mönkijöiden edessä.

SÄÄ JA AIKA:
Kello 06:00, Sateista
kers Vultyr - 1st Squad "Ilves", Team Leader
User avatar
Broileri
Personnel
Posts: 3918
Joined: Mon, 2.9.2002, 21.42
Location: Espoo
Contact:

Re: YTH-käskynannot ja -raportit

Post by Broileri » Sun, Yesterday, 14.06

Sunnuntai 2.10.2022, yth Ydinvoimalaitos
Joukkueen käskynanto

Joukkueen käskynä on 1) purkaa ydinvoimalaitokseen asennetut räjähteet ja 2) tuhota vihollisen komentopaikka Sitnikin kylässä. Toissijaisena tavoitteena on 3) tuhota vihollisen tykistö ydinvoimalan ja kylän välissä ja 4) tuhota vihollisen kalustoa logistiikkakeskuksessa komentopaikan luona.

Joukkueen taisteluajatus:
Jv-ryhmät soluttautuvat Ydinvoimalaitoksen länsipuolelle metsiä pitkin pohjoisesta ja koillisesta. Siirtymisen aikana Ahma tekee telamiinoitteen Sitnikistä luoteeseen johtavalle tielle tai jättää tien varteen sinkopartion, joka estää vihollisen upseeriston pakenemisen Sitnikistä ja vaikeuttaa vastahyökkäystä luoteesta. Jv-ryhmät purkavat räjähteet Ydinvoimalaitoksessa, tuhoavat tykistön sen koillispuolella ja tuhoavat vihollisen komentopaikan ja kaluston Sitnikissä. Susi alkuvaiheessa tiedustelee komentopaikan sijainnin ja hyökkäysvaiheessa estää vihollisen upseeriston pakenemisen Sitnikistä etelään johtavaa tietä pitkin. Sudella on käytössään joukkueen TOW-pst-ohjus.

Tulenkäytön säännöt: Joukkue välttää tulikosketusta viimeiseen asti soluttautumis- ja tiedusteluvaiheen ajan. Joukkue välttää tulikosketusta muualla kuin Ydinvoimalaitoksessa olevaan viholliseen, kunnes räjähteet on purettu.


Suden käsky

1) Tiedustelkaa vihollisen komentopaikan sijainti ja joukkuetta uhkaavan raskaan kaluston sijainnit alueella idästä käsin.
2) Siirtykää asemaan, josta voitte estää vihollista poistumasta Sitnikistä etelään johtavaa tietä pitkin.
3) Tukekaa muun joukkueen hyökkäystä komentopaikkaan ja logistiikkakeskukseen.
4) Irtautukaa pohjoiselle KP:lle.
Suden kalusto: Susi ottaa käyttöönsä joukkueen TOWin, jotta se voi vaikuttaa etelään pakenevaan vihollisupseeristoon muualtakin kuin aivan tien laidasta. Jos Susi saa tiedusteltua komentopaikan sijainnin riittävällä varmuudella, varataan lisäksi mahdollisuus käyttää siihen TOWin bunker buster -ammusta.

Ilveksen käsky

1) Edetkää joukkueen marssimuodon kärkenä.
2) Suojatkaa Ahmaa sen miinoittaessa Sitnikistä luoteeseen johtavan tien marssin aikana.
3) Purkakaa Ydinvoimalaitoksen eteläisimmät räjähteet.
4) Tuhotkaa vihollisen tykistö yhteistyössä Ahman kanssa.
5) Hyökätkää lännestä komentopaikalle ja logistiikkakeskukseen Ahman kanssa vastuualueenanne sen etelä- ja itäpuoli.
6) Irtautukaa pohjoiselle KP:lle.

Ahman käsky

1) Edetkää joukkueen marssimuodossa toisena Ilveksen perässä.
2) Miinoittakaa Sitnikistä luoteeseen johtava tie, jos telamiinoja on saatu kantoon ja ellei tie ole raskaasti liikennöity. Muussa tapauksessa jättäkää tien varteen sinkopartio, jonka tehtävänä on estää vihollisen upseeristoa pakenemasta.
3) Purkakaa Ydinvoimalaitoksen pohjoisimmat räjähteet.
4) Tuhotkaa vihollisen tykistö yhteistyössä Ilveksen kanssa.
5) Hyökätkää lännestä komentopaikalle ja logistiikkakeskukseen Ilveksen kanssa vastuualueenanne sen länsi- ja pohjoispuoli.
6) Irtautukaa pohjoiselle KP:lle.
maj Broileri, CO
Dulce et decorum est pro patria mori
User avatar
HaBa
Posts: 1405
Joined: Wed, 28.11.2012, 15.00
Location: JKL
Contact:

Re: YTH-käskynannot ja -raportit

Post by HaBa » Mon, Today, 9.06

2.10.2022 YTH Ydinvoimalaitos - Ilves

vääp HaBa (kaatui)
kers Vultyr (kaatui)
alik Ukka (kaatui)
korpr Hesari (kaatui)
korpr Ottomaani (kaatui)
alokaskokelas Jake (kaatui)

Image


Ilves sai tehtäväkseen vetää iskuosastoa, johon kuuluivat Ilves ja Ahma. Varoivaisen metsässä käyskentelyn jälkeen osasto päätyi tienristeykseen, jossa oli vihollisen partio sekä panssariajoneuvo (BTR). Ilves määrättiin tiedustelemaan kiertoreittiä ja Ahma jäi vahtimaan vihollista.

Kiertoreittiä ei löytynyt, vihollinen partioi alueella, joten osaston oli tuhottava risteyksen vihollinen. Tätä varten Ilves siirtyi asemaan vihollisen pohjoispuolelle Ahman ollessa koilisessa. Vihollinen tuhottiin kahden suunnan ristitulessa Vultyrin ja Ottomaanin sinkojen osuessa BTR:ään. Ahma antoi tärkeää tulitukea kauempaa. Vaunun palaessa käskin Ilveksen liikkeelle ja otimme avorivissä edeten haltuun risteysalueen. Samalla alueelta puhdistettiin vielä viimeiset eloonjääneet vihollistaistelijat.

Jatkoimme kiireesti matkaa, koska risteysalueen läheinen metsä alkoi käydä ahtaaksi. Tämä oli virhe, koska Ahmalla oli miinoitustehtävä kys. alueella. Ilveksen tuli suojata, mutta olimme kirmanneet jo hieman etäämmälle. Pian saimme radioitse käskyn palata takaisin suojaustehtävään. Tämä oli kuitenkin lopulta myöhäistä, Ahma ehti suorittaa oman tehtävänsä ja jatkoimme matkaa.

Lähestyimme kohdealuetta pohjoisesta ja irrotin ryhmästä Ukan partion miinoitustehtävään. Tämä onnistui välikohtauksitta ja saimme rakennettua yhden varamiinoitteen lisää. Samaan aikaan vihollisen partio lähestyi meitä, sekä Ahmaa, joten päädyin väijytykseen.

Väijytys kuitenkin epäonnistui täysin. Kärkipartiomme oli ajautunut hieman liian lähelle tietä, jolloin vihollispartio havaitsi heidät ja kärkipartio kukistettiin tulitaistelussa. Miinoituspartio oli tulossa avuksi, mutta jäi vihollistuleen sekin. Olimme kaksin alokaskokelaan kanssa. Vihollinen oli tuhottu, mutta uusi partio lähestyi idästä. Aloimme tulitaisteluun, kun sain osuman kaukaa.
vääp HaBa - Squad Leader, 1st Squad "Ilves"
Post Reply