JV-ryhmän eteneminen
Broileri 2002, 2016

Ryhmänjohtaja käskyttää ryhmäänsä yleensä puheella, mutta peli tarjoaa jalkaväkiryhmän etenemismuotojen käskemiseen myös valmiita radiokomentoja. FORM LINE eli "avorivi" ja FORM COLUMN eli "avojono" -komennoilla pärjää pitkälle, mutta myös esimerkiksi Echelon Right tai Echelon Left (rivi oikealle tai vasemmalle) saattavat olla tietyissä tilanteissa tarpeellisia.


AVOJONO

Komennolla "Avojonoon" (FORM COLUMN) taistelijat lähtevät seuraamaan ryhmänjohtajaa jonossa. Usein ryhmänjohtaja antaa myös summittaisen kompassisuunnan. Avojonoa käytetään etenemiseen, kun vihollisen ei odoteta olevan välittömästi ryhmän edessä. Avojonossa taistelijat etenevät peräkkäin maaston ja näkyvyyden mukaan 5–15 metrin etäisyydellä toisistaan. Ryhmänjohtaja on kärjessä. Etenemismuodon etu on, että jokainen taistelija näkee edellään kulkevan taistelijan selän, jolloin ryhmästä on vaikea eksyä.

Vaikka muoto on yksinkertainen, taistelijoilta vaaditaan valppautta. Edellä kulkevaa taistelijaa seurataan kaikessa mitä tämä tekee, ja välillä varmistetaan, että myös takana oleva pysyy perässä. Edellä kulkevaan törmäämistä tai hänen lähelleen menemistä on varottava. Jos muodosta eksyy tai jos epäilee jonkun muun eksyneen, siitä on tärkeää ilmoittaa nopeasti. Eksymisten välttämiseksi ryhmänjohtaja pyrkii ilmoittamaan ryhmän liikkeellelähdöstä lyhyidenkin taukojen jälkeen.

Avojonossa edetessä tarkkaillaan omaa tähystyssuuntaa, joka määräytyy EVOIT-säännön mukaan: ensimmäisen taistelijan eli ryhmänjohtajan tärkein tarkkailusuunta on etumaasto (E), toisena tuleva tarkkailee varsinkin avojonon vasenta puolta (V), kolmantena tuleva oikeaa puolta (O), neljäs ilmatilaa (I), viides jälleen vasenta, kuudes oikeaa ja avojonon viimeinen mies takamaastoa (T). Käytännössä ilmatilan aktiivinen tarkkailu on kuitenkaan harvoin tarpeellista, joten jonon keskelläkin tarkkaillaan muodon toista sivustaa. Oleellista on valita tarkkailusuunnaksi se puoli, jota edellä kulkeva ei tarkkaile.

Tärkeää on pysähtyä aina edellä olevan pysähtyessä, jotta taistelijoiden väliset etäisyydet pysyvät kunnossa. Kantava ajatus on, että suurin osa ryhmästä selviäisi mahdollisesta väijytyksestä hengissä eikä tuhoutuisi ensimmäiseen kranaattiin tai konekiväärin sarjaan. Taistelijoiden väliset etäisyydet eivät saa silti olla niin pitkiä, että avoriviin siirtyminen hidastuu liikaa eivätkä avojonon viimeiset miehet ehdi apuun, jos kärki joutuu tulikosketukseen.

Kun avojono pysähtyy, jokainen tiputtautuu polviasentoon tai maahan, hakeutuu parhaaseen lähellä olevaan suojaan ja tarkkailee tähystyssuuntaansa. Polvelle tai makuulle menemisellä pysytään viholliselta paremmin piilossa kuin seisaallaan. Jos joudutaan tulikosketukseen, viholliselle tarjotaan pienempi maali, ja samalla ase on paremmin tuettu kuin seisaalta ampuessa.

Avojonossa edetään yleensä hölkäten. Tällöin jälkeen jäävien taistelijoiden on helppo kiihdyttää välillä vauhtiaan ja juosta muotoon takaisin. Jos taas liikutaan kävellen, tarkkailusuuntien tärkeys korostuu, sillä vihollinen on havaittava ennen kuin se havaitsee helpon maalin tarjoavan ryhmän.

Taistelijoiden järjestys avojonossa voidaan sopia ennalta tai ryhmänjohtaja voi määrätä sen tehtävän aikana, mutta lähtökohta on aina, että ryhmän varajohtaja kulkee muodon viimeisenä. Jos ryhmässä on lääkintämies, hän kulkee muodon häntäpäässä ryhmän varajohtajan edellä.

Ryhmänjohtaja käyttää usein tunnustelijaa tai tunnustelijataistelijaparia etenemässä näköetäisyydellä ryhmän edellä.AVORIVI

Komennolla "Avoriviin" (FORM LINE) taistelijat siirtyvät riviin ryhmänjohtajan molemmille puolille maaston ja näkyvyyden mukaan 5–15 metrin etäisyydelle toisistaan. Tavallisesti ryhmänjohtaja joko pysähtyy tai hidastaa vauhtiaan, kunnes muoto on koossa, mutta avoriviin voidaan siirtyä myös liikkeen jatkuessa.

Taistelijoiden paikat avorivissä voidaan erikseen sopia, tai ryhmänjohtaja voi käskeä ne tehtävän aikana. Lähtökohta on, taistelijat tai taistelijaparit siirtyvät rivin jatkoksi valiten sen puolen, johon edellinen taistelija tai taistelijapari ei mennyt. Ryhmän varajohtaja siirtyy joko oikeaan tai vasempaan laitaan. Jos ryhmässä on lääkintämies, hän pysyy oletuksena avorivin takana, jossa hän tarkkailee selustaa ja on valmiina auttamaan haavoittuneita.

Avoriviä käytetään hyökkäysmuodostelmana, kun vihollisen tiedetään tai oletetaan olevan lähellä etumaastossa. Avorivissä ryhmän tulialue on laajin mahdollinen yhteen suuntaan, kun jokainen taistelija pystyy tulittamaan edessä olevaa vihollista. Avorivissä voidaan pysyä asemassa tai edetä.

Kun avorivissä edetään, se tapahtuu ryhmänjohtajan osoittamalla tavalla: yleensä kevyttä juoksua, mutta myös täyttä vauhtia, syöksyen tai ryömien. Avorivissä etenemisen vaaroja varsinkin peitteisessä maastossa on, että yksittäinen taistelija eksyy ryhmän etupuolelle, jolloin muiden on vaikea tukea taistelijaa tulellaan ja pahimmillaan hän tulee ammutuksi erehdyksessä. Niinpä on äärimmäisen tärkeää pysyä muodossa ja ilmoittaa heti, jos huomaa ajautuneensa etumaastoon. Taistelijan on vilkuiltava ryhmänjohtajan suuntaan ja pyrittävä pysymään samassa ketjussa muun ryhmän kanssa.

Avorivissä etenemisen päätteeksi siirrytään usein tuliasemaan, jolloin komento kuuluu "Asemaan" (TAKE COVER). Tällöin taistelija menee maihin ja etsii lähietäisyydeltä suojaavia maastonkohtia ja hyvää ampumapaikkaa. Viereisiä taistelijoita ei ohiteta, ellei ole pakko. Jos joutuu ohittamaan toisen taistelijan tämän etupuolelta, siitä kannattaa ilmoittaa hänelle. Nyrkkisääntönä muut taistelijat ohitetaan aina takaa.

Jos ryhmänjohtaja käskee asemaan, asemassa pysytään, kunnes tulee käsky lähteä uudelleen liikeelle.SYÖKSYMINEN

Syöksyminen tarkoittaa nopeaa ryntäystä suojasta seuraavaan suojaan taistelijaparin tai KK:n tukiessa ampumalla. Syöksyminen aloitetaan yleensä avorivistä, ja taistelussa se usein kytkeytyy luontaisesti avorivissä etenemiseen.

Ryhmän syöksyen etenemisen ideana on, että kaiken aikaa puolet ryhmästä etenee ja toinen puoli ampuu vihollisen asemiin. Syöksyjen on oltava lyhyitä, jotta viholliselle tarjotaan maali mahdollisimman vähäksi aikaa. Jatkuvat tulitus vaikeuttaa vihollisen tähtäämistä. Etenemismuoto on tarpeellinen varsinkin silloin, kun ryhmä ei pääse muuten liikkumaan kiivaan vihollistulituksen takia muttei voi jäädä paikalleenkaan.

Syöksyen edetään ryhmänjohtajan käskystä tai taistelijaparin omasta aloitteesta. Taistelija A etenee muutaman sekunnin täyttä vauhtia, ja taistelija B tukee ampumalla suojasta. Kun A on heittäytynyt suojaan, hän voi tehdä kierimällä pienen sivuttaisliikkeen vihollisen hämäämiseksi, vaihtaa tarvittaessa lippaan. Sitten hän ampuu vihollisen suuntaan merkiksi siitä, että on valmis tukemaan taistelijapariaan, tai ilmoittaa siitä muuten. Taistelija B lähtee vuorostaan syöksyyn. Eteneminen jatkuu telaketjumaisesti taistelijoiden tukiessa toisen syöksyjä, kunnes tavoite on saavutettu.RYNNÄKKÖ

Rynnäkkö on oikeassa paikassa tehokas hyökkäysmuoto, mutta sen käyttöä on harkittava tarkkaan. Rynnäkkö väärässä paikassa väärään aikaan voi olla kohtalokas koko ryhmälle.

Ryhmänjohtaja komentaa "Valmistautukaa rynnäkköön", jolloin taistelijat vaihtavat tarvittaessa lippaan ja valmistautuvat henkisesti. Komennolla "Rynnäkköön mars" tai "Eteenpäin" (ADVANCE) ryhmä juoksee yhtenä rintamana vihollisen asemien läpi tuhoten vastarinnan omalla tulellaan. Ryhmä ei pysähdy ennen kuin ryhmänjohtajan käskystä.

Rynnäkön tehokkuus tai tehottomuus on sen yhdenaikaisuudessa. Ellei rynnäkköä ole harjoiteltu, ryhmänjohtajan on sovittava komennot etukäteen ryhmänsä kanssa. Muuten komento "Rynnäkköön" voi aiheuttaa omassa ryhmässä sekaannusta.