Käskyt
Taku, Broileri 2002

1 - Move
Return to formation : Muotoon palaamiskäsky, ei tarvitse eri käskyä liikkeellelähtöön.
- Advance : Eteneminen 100 metriä Johtajan rintamasuuntaan (tai erikseen käskettyyn suuntaan/kohteeseen)
- Stay Back : Taaempana pysyminen, yleensä (aina) yksittäiselle sotilaalle, esim. Medicille annettava käsky.
- Flank Left : Koukkaus vasemmalta. (ryhmä pyrkii siirtymään vasemman kautta vihollisen sivustaan)
- Flank Right : Koukkaus oikealta. (sama mutta oikealta)
- Stop/Halt : Seis. (ja combat modesta riippuen suojautuminen)
- Wait For Me : Valitut yksiköt jäävät paikoilleen odottamaan kunnes toisin käsketään.
- Find Cover : Suojaan. (asemiin)
- Next Waypoint : Jos on useampia Waypointteja, siirtyminen seuraavaan Waypointiin. (ei käytössä yleensä tehtävissä)

2 - Target
- No Target : Ei erikseen nimettyä kohdetta.
- More : Johtajan valikko-toiminto, jolla saadaan lisää kohteita jos sellaisia on niin paljon etteivät kaikki mahdu listalle)

3 - Engage
- Open Fire : Tuli vapaa. (toimii AI-sotilaiden kanssa erinomaisesti, mutta ei ihmispelaajia komennettaessa)
- Hold Fire : Tuli seis. (EI saa ampua, ellei vihollinen pääse todellakin yllättämään, tuleen saa vastata)
- Fire : Tulta. (toimii aina, miehet ampuvat ryhmänjohtajan osoittamiin maaleihin, tai jos ei ole annettu maalia/tulialuetta vapaasti vihollisia)
- Engage : Hyökkäyskäsky. (Engage-komennolla Johtaja käskee valitut yksiköt hyökkäämään osoitettua maalia vastaan, Formation-käsky kumoutuu)
- Engage at Will : Vapaa Hyökkäyskäsky. (Sama kuin Engage, mutta muodosta saa lähteä tuhoamaan vihollista heti kun se havaitaan)
- Disengage : Irtautumiskäsky. (Ei tarkoita "hold firea", vaan käsketyt yksiköt irtautuvat vihollisen tulituksesta turvallisen matkan päähän, kumoaa engage-käskyt)
- Scan Horizon : Tähystämiskäsky. (valitut yksiköt tähystävät horisontin, ja raportoivat takaisin.)
- Watch Direction : Tähystämiskäsky tiettyyn suuntaan. (voidaan osoittaa ilmansuuntien lisäksi objekteihin ja yksiköihin)

4 - Mount
- Board (mount) : Ajoneuvoon nouse.
- Disembark : Ajoneuvosta laskeudu.

5 - Status
- Call Support : Johtajan komento, jolla tilataan ammus- tai korjausrekka ym.
- Fuel Low : Ajoneuvon polttoaine vähissä.
- Ammo Low : Ammukset vähissä. (viimeinen lipas käytössä, tyhjä sinko)
- Injured : Haavoittuneeksi ilmoittautuminen.
- Report Status : Tilanneraportti. (Johtaja käskee raportoimaan sijainnin, samalla ilmoitetaan mahd. ammusten loppuminen, haavoittuminen)
- I'm Under Fire : Ilmoitus ryhmänjohtajalle tulen alle joutumisesta.
- One Less : Ilmoitus kohteen tuhoamisesta. (hiiren oikea nappi)
- ... is down : Taistelijan kaatumisen ilmoittaminen (hiiren oikea nappi)

6 - Action
- Johtaja käskee tämän valikon alta miehiään Medicin luo, aselaatikolle ym.

7 - Combat Mode
- Stealth : Piilossa pysyminen (etenemisessä käytettävä kaikkea maastosta löytyvää suojaa hyväksi, ja piilouduttava viholliselta)
- Danger : Välitön vaara (Varovaista etenemistä, täysi taisteluvalmius, aina pysähdyttäessä maihin)
- Aware : Normaali taisteluvalmius (oletusvalmius tehtävän alussa)
- Safe : Ei vaaraa, aseet olalle, saa istua.
- Stand Up : Ylös.
- Go Prone : Maahan. (eli munat turpeeseen)
- Keep Low : Pysy ryhmänjohtajan tasalla. (Taistelijat menevät maihin kun Johtaja menee, ja nousevat ylös kun johtajakin nousee)

8 - Formation
- Column : Avojono (Jonomuodostelma, ryhmä etenee numerojärjestyksessä RJ:n perässä. Välit 15 metriä avomaalla, 10 metriä metsässä, 5m pimeässä metsässä.)
- Staggered Column : Porrastettu Avoparijono
- Wedge : Johtaja edessä keskellä, ylösalainen V-muodostelma, miehet muodostavat muodon siivet, parilliset taistelijat oikealla, parittomat vasemmalla
- Echelon Left : Vinojono vasemmalle. (Johtaja jonon kärjessä, miehet takaviistossa 45 asteen kulmassa etenemissuuntaan nähden)
- Echelon Right : Vinojono oikealle. (ks. edellinen)
- Vee : V-muoto, jossa Johtaja keskellä takana. (päinvastainen wedge)
- Line : Avorivi - taisteluryhmitys, jossa johtaja keskellä. Parillisella numerolla taistelevat ovat oikealla ja parittomat vasemmalla, lääkintämies ryhmänjohtajan takana tai vieressä jos tälle on komennettu 'stay back' (muuten paikka numeron mukaan):
7 5 3 1 2 4 6 8
(M)


9 - Team
- Johtaja määrää halutessaan tietyt taistelijat ryhmästä osiin, esim RED, BLUE jne.)

0 - Reply
- Vastaaminen. (Roger, Ready, Negative, Ready to Fire, Cannot Fire, Repeat)

Toimintaohjeita
1. Liikkumajärjestykset muodoissa määräytyvät Taistelijan numeron mukaan. Jonomuodoissa Ryhmä etenee numerojärjestyksessä, 1 kärjessä, suurin numero viimeisenä. Tiedustelijoiden käyttö käsketään erikseen.

2. Koukkaaminen eli "flank" komennetaan yleensä erikseen nimetylle ryhmän osalle (team red), ja koukkaava osa koukkaa vihollisen/kohteen kylkeen.

3. Pysähtymiskäskyn tullessa ryhmä pysähtyy välittömästi ja hakeutuu suojaan, mikäli mahdollista. Jos Combat modeksi on käsketty "danger", pysähdyttäessä mennään maihin aina.

4. Ajoneuvoihin nousemis- ja poistumiskäskyt ovat ehdottomia. Ajoneuvoihin ei mennä koskaan ilman lupaa tai eri käskyä.

5. Vastaaminen Johtajan käskyihin (mm. move, board, engage) tapahtuu painamalla 0-8 (roger). Kun käsky on täytetty, esim. Move-käsky, vastataan painamalla 0-1(ready). Jos käskyä ei jostakin syystä pystytä noudattamaan, vastataan 0-2 (negative). Jos "hold fire" on käsketty, ja Johtaja antaa "target", niin siihen vastataan joko 0-3 (ready to fire) tai 0-4 (cannot fire). Jos "hold fire" ei ole päällä, niin tulen saa avata ilman eri käskyä, ja "ready to firea" ei tarvitse käyttää, "cannot firellä" sen sijaan voi ilmaista, ettei pysty kohdetta tuhoamaan.