OFP ja panssarivaunut
Tom Gore 2001

Tämä dokumentti on tehty antamaan tarvittavat tiedot panssarivaunun käytöstä Operation: Flashpointissa. Ohje on suunnattu on uraansa aloitteleville vaunumiehille ja miksei myös kertauksenomaisena kokeneemmillekin konkareille.

Pohjustuksena kannattaa lukea Kyllikin kotisivujen Tactics-osastosta löytyvä dokumentti Panssarivaunusodan Käsikirja. Se sisältää "oikean" vaunusodan teoriaa jota voi rajoitetusti hyödyntää myös OFP:ssa.

Vaunun instrumentit
Jotta panssarivaunua voi käyttää tehokkaasti, on opittava lukemaan ja hyödyntämään sen monipuolisia instrumentteja. Allaolevasta kuvasta näet instrumentit.


Vihreällä on merkitty vaunukello. Siitä näkee nopeasti sekä rungon, tornin että johtajan tähystyslaitteen suuntiman kuten kompassista ikään. Tämä instrumentti on ampujalle kullanarvoinen.

Keltaisella kuvaan on merkitty kompassi. Siitä näkee kukin miehistön jäsen oman suuntimansa. Kompassiin on merkitty ilmansuuntien lisäksi asteluvut, joita käytetään suuntien ilmoittamiseen. Kohteiden suunnat sekä ajajalle että ampujalle ilmoitetaan kymmeninä asteina. Esim. "MOVE TO 23 20" tarkoittaa "Aja suuntaan 230 astetta 200 metriä!" ja "TARGET HIND, 05" tarkoittaa "Kohde Hind (taisteluhelikopteri) suunnassa 50 astetta".

Punaisella merkittynä on tutka joka on näkyvissä ainoastaan komentajan paikalta. Tästä näkee tähystyssuuntaan 180 astetta. Tutkassa punainen piste on aktiivinen vihollisajoneuvo. Valkoisella merkitään ei-aktiivista kohdetta, esimerkiksi taloa tai tyhjää panssarivaunua. Vihreä puolestaan merkitsee oman puolen ajoneuvoa. Mitä kirkkaampi piste, sitä lähempänä kohde on. Tutkan hyödyntämisestä enemmän johtajan tehtävissä alempana.

Näiden lisäksi vaunussa on GPS-paikannusjärjestelmä, joten kuka tahansa miehistöstä näkee vaunun sijainnin karttaruudussa mustana neliönä. Vaunulla on siis teoriassa mahdotonta eksyä.

Ajajan tehtävät
Ajaja on panssarivaunun "jalat". Hänen tehtävänsä on liikuttaa vaunua taistelutilanteen mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan pitää vaunun runko käännettynä uhkasuuntaan.

Ajaja on vaunun "sokein" mies. Ajaja näkee vain eteenpäin ja sinnekin huonosti. Kun välitöntä vaaraa ei ole, on mielekästä ajaa "luukun päältä" (TURN OUT) jolloin näkökenttä on huomattavasti parempi. Tällöin on huomionarvoista että tornia ei voi liikuttaa ajajan luukun ollessa auki! Komentajan komennosta "DANGER" tai vihollishavainnosta on ajajan välittömästi suljettava luukkunsa (TURN IN). Luukun alla ajetaan tähystysnäkymästä, joka kytketään samasta näppäimestä kuin tähtäinnäkymä jalkamiehellä - oletuksena näppäin V.

Tankkia voi ajaa kolmella nopeudella, joista nopeinta (FAST) käytetään yleisimmin. Muodostelmassa ajettaessa käytetään normaalia (FORWARD) nopeutta ja asemaan ajettaessa hidasta (SLOW) nopeutta. Nopeudet säädellään vastaavasti näppäimistä E, W ja S.

Ajaja ajaa vaunua pääsääntöisesti omatoimisesti ohjeiden mukaan. Poikkeuksena on ajattaminen. Ajattaessa johtaja komentaa vaunun liikkeitä. Käskyllä "LEFT" vaunua käännetään vasempaan niin kauan kuin tulee toinen komento (esim. FORWARD, HALT tai REVERSE). Käskyllä "RIGHT" vastaavasti oikealle. Komennolla "REVERSE" vaunulla peruutetaan kunnes komennetaan toisin. Ajattaminen loppuu kun johtaja antaa liikekäskyn (MOVE TO...) tai muun yleisemmän ajo-ohjeen (kierrä kylää vastapäivään hitaasti).

Tuliasematoiminnassa ajaja ja ampuja kommunikoivat suoraan toistensa kanssa ja tällöin johtajan ei pitäisi tarvita puuttua toimintaan kuin suurpiirteisesti.

Ampujan tehtävät
Ampuja on vaunun "nyrkki". Hänen tehtävänsä on pitää torni uhkasuuntaan käännettynä sekä käyttää vaunun asejärjestelmiä ja tuhota niillä viholliset.

Ampuja on ajajan tapaan vaaratilanteen ulkopuolella luukun päällä ja tähystää johtajan kanssa ympäröivää maastoa. (HUOM! Ihmisampuja ei pääse 1.46:ssa luukun päälle bugin takia) Vaaratilanteessa ampuja menee luukun alle ja ottaa käyttöön tähtäinnäkymän (näppäimestä V). Tähtäimessä on tehokas portaaton suurennus, jota käytetään oletuksena numeronäppäimistön näppäimistä + ja -. Kun kohdetta ei ole näkyvissä, kannattaa zoomaus pitää mahdollisimman pienenä. Tällöin tornin pyörittäminen on mahdollisimman nopeaa ja näkökenttä laajin mahdollinen. Kun kohde on paikallistettu, zoomataan riittävän lähelle jotta saadaan siihen varma osuma.

Kohteen löytäminen on ampujan vaikein tehtävä. Komentajan nähdessä kohteen hän yleensä osoittaa sen ampujalle tyyliin "TARGET T72, 18", eli vihollisvaunu tyyppiä T-72 suunnassa 180 astetta (suoraan etelässä). Vaunukelloa hyödyntämällä ampuja pystyy nyt mahdollisimman nopeasti suuntaamaan putken oikeaan suuntaan ja löytämään kohteen. Mikäli kohde liikkuu nopeasti, johtaja seuraa sitä tähystyslaitteellaan ja tällöin ampuja voi edelleen vaunukelloa hyödyntämällä löytää kohteen.

Kun ampuja näkee kohteen hän ilmoittaa "READY TO FIRE" (näppäimistöltä 0 3) ja ottaa kohteen piikille. Komentajan käskystä "FIRE" ampuja tuhoaa kohteen valitsemallaan aseella ja ilmoittaa tuhottuaan kohteen (näppäimistöltä 5 7). Mikäli ampuja ei millään löydä ilmoitettua kohdetta tai ei pysty siihen sen hetkisestä asemasta vaikuttamaan hän ilmoittaa "CANNOT FIRE" (0 4). Mikäli johtaja osoittaa uuden kohteen ennen kuin vanha on tuhottu, tarkoittaa se sitä että uusi kohde on välittömästi vaarallisempi. Tällöin ampuja jättää epäröimättä vanhan kohteen rauhaan ja ottaa uuden piikille.

Pääaseen ammustyypin valinnan tekee vaunussa komentaja. Tähän ei ampujalla ole syytä puuttua. Aseen valinnan kohteen mukaan sen sijaan suorittaa ampuja itse. Konekiväärin lataamisen vaunussa tekee komentaja, joten kun kk:n kasetti on tyhjä, ampuja ilmoittaa "AMMO LOW" (5 3).

Johtajan tehtävät
Johtaja on vaunun "pää". Hän tekee päätökset vaunun toiminnasta, suurimman osan havainnoista ulkopuolelta ja komentaa vaunun toimintaa.

Johtaja komentaa vaunua luukun päältä silloin kun ei ole välitöntä vihollisvaaraa. Miehistö käsketään luukun päälle komennolla "SAFE" (7 4). Luukun alta johtaja käyttää tähystyslaitetta (V) jossa on ampujan tapaan suurennus (numeronäppäimistön + ja -). Miehistö komennetaan luukun alle komennolla "DANGER" (7 2).

Vaunun liikeen ohjaaminen tapahtuu suurpiirteisesti kartalta klikkaamalla, tarkemmin haluttua maastonkohtaa klikkaamalla tai pilkuntarkasti ajattamalla. Ajattaminen tapahtuu samoilla näppäimillä kuin vaunun ajaminenkin. Komennot tulevat pienellä viiveellä ja kannattaa huomioida ettei ajajakaan mikrosekunnissa reagoi. Pelivaraa on siis jätettävä. Lisäksi ihmiskuskin kyseessäollessa voidaan käyttää yleisiä ohjeita kuten "seuraa tietä" tai "kierrä kylää vastapäivään".

Tutka on johtajan paras kaveri. Siitä näkee helposti lähestyvät viholliskohteet punaisina merkkeinä. Näistä johtaja voi helposti valita kohteen painamalla TAB näppäintä. Tutkaa on syytä seurata varsinkin ilmavaaran varalta.

Tähystyslaitteesta kohteen valinta tapahtuu hiiren oikealla napilla kohdetta klikkaamalla. Klikkaamalla oikealla napilla muualla kuin kohteessa kohde "perutaan" ("NO TARGET"). Tällä tavalla voi halutessaan osoittaa maalin ampujalle uudelleen mikäli tällä on vaikeuksia löytää sitä. Kun kohde on valittuna ja ampuja on sen löytänyt (ilmoittaa "READY TO FIRE"), vasemman hiirennapin painaminen antaa komennon "FIRE" jolloin ampuja omatoimisesti tulittaa kohdetta kunnes se on tuhottu. Tällä aikaa johtajan kannattaa jo alkaa tähystämään seuraavaa kohdetta. Ampujan raportoitua tuhoamisesta ("I'VE GOT HIM!" tms.) voidaan antaa uusi kohde. Mikäli ampuja vielä tulittaa edellistä kohdetta ja näkyviin ilmestyy välittömästi vaarallisempi kohde, on syytä antaa uusi kohde heti.

Sujuva toiminta Tärkeintä vaunuryhmän menestyksekkäässä toiminnassa on oma-aloitteisuus ja yhteistyö. Tuliasematoiminnassa koko vaunuryhmän saumaton yhteistyö korostuu. Optimitilanteessa johtaja antaa kohteen tähystysasemasta jolloin ilman eri käskyä ajaja ajaa hiljaa tuliasemaan, ampuja ampuu ja vaunu peruuttaa takaisin suojaan.

Myös pidemmässä siirtymisessä ajajan on syytä osata itse valita ajoreitti ja löytää kartan avulla kohteeseen, jotta johtaja voi käyttää tämän ajan suunnittelemiseen ja ampuja voi tähystää maastoa.