Panssaritorjuntaopas
Blake, Patteri 2005

Panssarintorjuntaopas on jaettu kahteen osaan: yleiseen osaan ja käyttöön.

YLEISTÄ PANSSARINTORJUNNASTA

ylik Blake

Panssarivaunujen kestävyys
OFP:ssä kevyimmät ajoneuvot kuten BMP, BRDM, BTR ym. rynnäkkö- ja miehistönkuljetusajoneuvot tuhoutuvat tunnetusti yhdestä kevyen kertasingon laukauksesta. Jotkut raskaammin panssaroidut, kuten CV90 ja M2A2, saattavat vaatia kaksi osumaa kevyellä kertasingolla. Yksi osuma saattaa surmata vaunussa olijoita toisen ollessa jo tuhoisa. Keskiraskaat vaunut T-72, M60 ja T-55 tuhoutuvat kahdella kertasingon osumalla joitain erittäin harvoja poikkeuksia lukuunottamatta. Yksi osuma tappaa tai vammauttaa monesti miehistöä ja saattaa tuhota hyvällä tuurilla vaunun tykin. Kahdella osumalla ei yleensä vaunusta kömmi ulos henkiinjääneita. Tykkiin kannattaa tähdätä esim. tilanteessa jossa on vain yksi raketti ammuttavaksi. Apilaksella tuhoaa varmasti kertalaukauksella, samoin uusimmilla Pst-ohjuksilla kuten Pstohj83 (itow), PstOhj82m (konkurs) sekä Rskssko 95 s 58 Mustin uusimmalla 95 okr-kranaatilla. Raskaat vaunut tai reaktiivipanssaroidut keskiraskaat kuten T-72BV, M1A1 ja T-80 vaativat jo kolmen tai useamman lauka
uksen kevyellä kertasingolla tuhoutuakseen. Apilaksia vaaditaan yleensä vähintään kaksi vaunun tuhoamiseen, samoin Pst-ohjuksilla ja 95 s 58 Mustin uusimmalla ammuksella. ammustyypillä. Ensimmäinen osuma raskaimmilla pst-aseilla saattaa vammauttaa miehistöä tai tuhota tykin. Ensimmäisellä kevyen kertasingon osumalla tuskin on nähtävää vaikutusta. Edelleen, tykkiin kannattaa tähdätä, jos ammustilanne on kriittinen.

Sinkotaistelijaparin ja -partion toiminta
Kun ryhmässä on useampi kuin yksi sinkomies tulisi sinkomiesten muodostaa yhdessä taistelijapari tilanteen salliessa. Sinkomiehen paras ystävä on toinen sinkomies. Sinkomiehillä on ryhmässä suuri vastuu sillä monesti koko ryhmän kohtalo riippuu heidän taidoistaan. Vihollisen panssarivaunun tyypistä riippumatta tulisi molempien sinkomiesten pitää huolta siitä, että vaunu tulee tuhotuksi, ei niin että toinen makailee pusikossa toimettomana sinko selässä. Perinteinen hyväksi koettu taistelutapa on varmistus - yksinkertaisesti se että myös toinen sinkomies ottaa vaunun jyvälle toisen ampuessa, ja ampuu vaunua heti mikäli taistelijaparin singonlaukaus menee ohi. Näin tulee menetellä jos vaunu on kevyempää tyyppiä, kuten rynnäkkö-psv tai miehistönkuljetusvaunu. Mihinkään vaunuun ei kannata suhtautua leikkimielellä - vaunujen tuli on tarkkaa ja tekoäly reagoi salamannopeasti kun singonlaukaus on ammuttu ja pst-miehen sijainti paljastuu, ehkäpä koko ryhmän. Jollei ryhmänjohtaja ole erikseen muuta käskenyt tulee
sinkotaistelijaparin sopia keskenään sanallisesti kumpi ampuu vaunua ja kumpi varmistaa. Tyypillinen virheellinen toimintatapa on ollut se että molemmat taistelijat ampuvat toisistaan mitään välittämättä samaa BMP:tä singoilla yhtäaikaa ja näin monesti toiselta arvokas raketti menee hukkaan. Esimerkki oikeansuuntaisesta toiminnasta:

Jääk Kimpulainen: ammun, varmistatko
Jääk Tenhunen: varmistan
(Kimpulainen missaa ja Tenhunen hoitaa homman kotiin)

Vaunun ollessa raskaampaa tyyppiä kuten T-72 tai T-80 on singot pyrittävä laukomaan yhtäaikaa vaunun tuhoamiseksi heti tai vaurioiden maksimoimiseksi.

Suojautuminen vastatoimilta
Kun singonlaukaus on ammuttu, on kiirehdittävä heti suojaan joko vaunun tai suojaavan jalkaväen tulelta. Sinkomies on se joka yleensä ensimmäisenä huomataan. Esille ei kannata jäädä sinkoa latailemaan. On katsottava ennen ampumista jo miten suojautuminen hoidetaan, parhaita suojautumiskeinoja ovat esim. talon nurkan taakse livahtaminen tai mäennyppylän takaa ammuttaessa maahan katveeseen heittäytyminen. Mustia ja pst-ohjuksia käytettäessä on laukauksen jälkeen lähdettävä pois aseen ääreltä välittömästi, sillä kuten tunnettua on, AI ei yleensä ammu tyhjää asetta tai jos vaikka ampuukin niin siinä menee sitten ase soikeaksi eikä mies. Apilas kannattaa heittää menemään yleensä jos se on ammuttu, harvemmissa kartoissa on mitään apilaksen ammuksia erikseen missään lojumassa.

PST-ASEIDEN KÄYTTÖ
alik Patteri

66 KES 88

Tähtäys

3 piikkiä joista keskimmäisellä piikillä tähdätään paikallaan olevaa maalia. Vasemman- ja oikeanpuoleisilla piikeillä tähdätään nopeasti liikkuvaa maalia. Koska ammus lentää nopeasti, liikkuvaan maaliin ennakkoa ei tavitse ottaa kovinkaan paljoa, eikä korkeutta tarvitse nostaa paljoa kaukana olevaan kohteeseen (n. 500 metriä). 200 metriin voi huoletta tähdätä keskelle vaunua.

Teho ja kohteet

66 KES 88 tuhoaa kaikki miehistönkuljetukseen tarkoitetut panssaroidut ja panssaroimattomat ajoneuvot yhdellä osumalla. Tällä voidaan hyvällä osumalla tuhota myös heikosti panssaroidut tankit (kuten T-55).

KES 75 Orak

Tähtäys

Tähtäys hoidetaan aina leveimmän vaakaviivan mukaan. >250 metriin ammuttaessa tähdätään keskelle tankkia ja <250 ammuttaessa tähdätään telaketjuihin.

Teho ja kohteet

75 Orak tuhoaa kaikki miehistönkuljetukseen tarkoitetut panssaroidut ja panssaroimattomat ajoneuvot yhdellä osumalla.

55 S 55

Tähtäys

55 S 55:n tähtäimessa on 0:n, 1:n ja 2:n kohdalla pystysuora viiva jonka yläosa laitetaan maalin keskelle. 0:n kohdalla tunnistetaan maali, 0-viivan alaosa laitetaan maalin keskelle <200 metrin matkalle, 1-viivan yläosaa käytetään >200 metriin ammuttaessa ja 2:n yläosaa käytetään 500 metriin ammuttaessa. Ammus on nopea joten liikkuvaan maaliin ennakkoa ei tarvitse kovinkaan paljoa.

Teho ja kohteet

55 S 55 tuhoaa kaikki miehistönkuljetukseen tarkoitetut panssaroidut ja panssaroimattomat ajoneuvot yhdellä osumalla. Tällä saadaan myös herätettyä tankit hyvällä osumalla, mutta tuhoamaan tarvitaan monta ammusta.

112 RsKes APILAS

Tähtäys

Tähtäys tapahtuu "oikein päin" olevan ristikon avulla. Tähtäimen keskelle pysty-ja vaakaviivoista muodostuva keskipiste toimii Tähtäyskohtana paikallaan oleville maaleille aina 500 metriin asti. Huom! Koska ammuksen lähtö nostaa apilasta ylöspäin huomattavasti, tulee <300 metriin ammuttaessa tähdätä maalin telaketjustoon. 500 metriin ammuttaessa tulee tähdätä maalin keskelle koska ammus menettää korkeuttaan lennon aikana. Ammuksen lentonopeus on suuri joten liikkuvaan maaliin ammuttaessa ennakkoa ei tarvitse ottaa kovinkaan paljoa.

Teho ja kohteet

112 RsKes APILAS on liian järeä ase tankkia pienempiin kohteisiin. Tällä tuhotaan tankit yhdellä osumalla ja voidaan saada paremmin panssaroidut (esim. T-80) tankit toimintakyvyttömiksi tuhoamatta niitä kokonaan. Esim. tankin piippu on arka paikka tällaiselle ammukselle: osuman jälkeen vaunu pystyy liikkumaan mutta ei ampumaan enään tarkasti tai ollenkaan.

Carl Gustav ja AT4

Tähtäys

Lähtönopeus on tässä nopea mutta lentorata on alakautta koukkaava, joten tässäkin on nostettava Tähtäystä aivan maalin yläosaan, jotta vältetään ammuksen maahan osuminen. 100..500 metriin ammuttaessa on tähdättävä aivan tankin yläosaan.

Teho ja kohteet

Kuten 112 RsKes APILAS on tämäkin liian tehokas ase tankkia pienempiin kohteisiin. Tällä tuhotaan tankit yhdellä osumalla (kuten T-72) ja voidaan saada paremmin panssaroidut (esim.T-80) tankit toimintakyvyttömiksi tuhoamatta niitä kokonaan. Esim. tankin piippu on arka paikka tällaiselle ammukselle: osuman jälkeen vaunu pystyy liikkumaan mutta ei ampumaan enään tarkasti tai ollenkaan.

Kuvassa Carl Gustav, mutta tähtäin ja Tähtäys toimii AT4:llä samalla tavalla.

RPG-7V ja LAW

(samanlainen tähtäin kuin Carl Gustavissa ja AT4:ssä)

Tähtäys

RPG-7V:n lähtönopeus on hidas ja LAW:n lentorata on nopeasti laskeva, joten kannattaa nostaa Tähtäystä tankin yläosaan, jolloin vältetään ammuksen maahan osuminen. 100..250 metriin ammuttaessa tulee tähdätä vaunun yläosaan ja 250..500 metriin ammuttaessa tulee tähdätä keskimmäisen ja alimmaisen vaakaviivan puolivälistä tankin keskelle. Lähtönopeus on hidas joten ennakkoa tulee ottaa enemmän kuin 66 KES 88:lla.

Teho ja kohteet

RPG-7V tuhoaa kaikki miehistönkuljetukseen tarkoitetut panssaroidut ja panssaroimattomat ajoneuvot yhdellä osumalla. Tällä voidaan hyvällä osumalla tuhota myös heikosti panssaroidut tankit (kuten T-55).


RPG-7V

Tähtäys

Ammuksen lentonopeus on nopea joten suuria korkeuseroja Tähtäyskohdalla ei ole. Tähtäin saattaa kuitenkin aiheuttaa hämmennystä, joten selvitetään seuraavaksi tähtäyksessä käytettävät viivat. Tähtäimessä on vaakaviiva, jonka yläpuolella on keskipystyviivojen vasemmalla ja oikealla puolella numerot yhdestä viiteen. Vaakaviivojen ja keskipystyviivojen keskikohta asetetaan maalin keskikohtaan kun ammutaan >250 metriin. Kun ammutaan <250 metriin tähdätään niin, että numerot viivan yläpuolella ovat samalla korkeudella kuin maalin keskikohta. Lentonopeus on nopea, joten ennakkoa ei tarvitse ottaa kovinkaan paljoa.

Teho ja kohteet

RPG-7V tuhoaa kaikki miehistönkuljetukseen tarkoitetut panssaroidut ja panssaroimattomat ajoneuvot yhdellä osumalla. Tankin tuhoamiseen tarvitaan useampi laukaus.

RPG-7

Tähtäys

Tähtäimen vasemmassa reunassa on keltainen alue. alueen keskikohta laitetaan samalla korkeudelle kuin maalin keskikohta ammuttaessa <250 metriin. Keltaisen alueen alaosa laitetaan samalle tasolle kuin maalin keskikohta ammuttaessa > 250 metriin. Lentonopeus on nopea joten liikkuvaan maaliin ei tarvitse ottaa ennakkoa paljoa.

Teho ja kohteet RPG-7 tuhoaa kaikki miehistönkuljetukseen tarkoitetut panssaroidut ja panssaroimattomat ajoneuvot yhdellä osumalla. Tällä voidaan hyvällä osumalla tuhota myös heikosti panssaroidut tankit (kuten T-55).

Nh-75

Tähtäys

Lyhyelle matkalle (<250m) ammuttaessa tulee käyttää sitä vaaka viivaa jossa on vasemmalla ja oikealla reunalla "pallukat", vasemmassa reunassa näkyy myös numeroina 2,5. >250m ammuttaessa tulee Tähtäystä nostaa siten että maalin keskikohta on suunnilleen 2,5 ja 3- viivan puolessa välissä. Tähtäimessä on mukana myös "etäisyysmittari" jolla voi tarkistaa mitä viivoja tulee käyttää tähtäyksessä. Maali tulee asettaa rakoihin siten että se näkyy kokonaan.

Teho ja kohteet

Nh-75 tuhoaa kaikki miehistönkuljetukseen tarkoitetut panssaroidut ja panssaroimattomat ajoneuvot yhdellä osumalla. Tällä voidaan hyvällä osumalla tuhota myös heikosti panssaroidut tankit (kuten T-55).

PstOhj 82M (Konkurs)

Tähtäys

Tällä tulee tähdätä siten että keskiympyrä menee vähän kohteen yli. Liikkuvaa kohdetta tuhotessa kannattaa ottaa jokin kiintopiste johon odottaa kohteen tulevan, ja sopivalla ennakolla sitten tuhoaa.

Teho ja kohteet

T-55 panssarivaunut ja sitä heikommin panssaroidut tuhoutuvat yhdellä laukauksella. Vahvemmin panssaroidut tarvitsevat 2 tai useamman laukauksen. Tämä voidaan kuitenkin luokitella liian tehokkaaksi panssaroiduille miehistönkuljetusajoneuvoille. Hyökkäys kannattaa suorittaa "osu ja juokse"-tyylillä, koska lataaminen kestää kauan jolloin kohteella on aikaa etsiä ja tuhota ampuja.

PstOhj 83M (iTOW)

Tähtäys

Tällä tulee tähdätä ristikko vähän kohteen yli. Liikkuvaa kohdetta tuhotessa kannattaa ottaa jokin kiintopiste johon odottaa kohteen tulevan, ja sopivalla ennakolla sitten tuhoaa.

Teho ja kohteet

T-72 panssarivaunu ja sitä heikommin panssaroidut tuhoutuvat kertalaukauksella. T-80 ja Abrams tarvitsee myös toisen/kolmannen osuman. Tämä on liian tehokas T-55 ja sitä heikommin panssaroiduille ajoneuvoille. Hyökkäys kannattaa suorittaa "osu ja juokse"-tyylillä, koska lataaminen kestää kauan jolloin kohteella on aikaa etsiä ja tuhota ampuja.

PstOhj 2000 (Eurospike)

Tähtäys

Tällä tulee tähdätä siten että kohteen alaosa tulee suunnilleen samalle korkeudelle kuin kummankin kaaren alimmaiset kohdat.

Eurospiken saa lukittua (oletuksena hiiren oikea nappi) maaliin, jolloin se hakeutuu laukaisun jälkeen vaikka tähtäintä ei olisi kohdistettu. Ohjus ei ole kovin ketterä, joten liikkuvaan maaliin täytyy silti ottaa ennakko. Huom! lukituksesta ei tule minkäänlaista tietoa, joten on vain oletettava että lukitus on onnistunut.

Teho ja kohteet

T-72 ja sitä heikommin panssaroidut tuhoutuvat kertalaukauksella. T-80 tuhoutuu kertalaukauksella jos osuma tulee takaapäin. Osuman tullessa sivulta tai edestä suurella todennäköisyydellä T-80 on käyttökelvoton mutta ei tuhoudu. Abrams saa kohtalaisia vaurioita, joten usea osuma tarvitaan. Hyökkäys kannattaa suorittaa "osu ja juokse"-tyylillä, koska lataaminen kestää kauan jolloin kohteella on aikaa etsiä ja tuhota ampuja.

Vigilant

Tähtäys

Ristikon keskikohdan tulee olla huomattavasti kohteen alapuolella. Kts. kuva. lentorata on sen verran alhaalta kiertävä ja nopeasti nouseva. Liikkuvaa kohdetta tuhotessa kannattaa ottaa jokin kiintopiste johon odottaa kohteen tulevan, ja sopivalla ennakolla sitten tuhoaa.

Teho ja kohteet

Shilka ja miehistönkuljetusajoneuvot tuhoutuvat kertalaukauksella, T-55 ja sitä paremmin panssaroidut eivät juurikaan tästä saa vaurioita. Hyökkäys kannattaa suorittaa "osu ja juokse"-tyylillä, koska lataaminen kestää kauan jolloin kohteella on aikaa etsiä ja tuhota ampuja.

PG-9

Tähtäys

Tähtäys tapahtuu 16 viivalla, vaikkakin kuvassa on tankin keskikohta 20 viivalla.

Teho ja kohteet

Shilka ja miehistönkuljetusajoneuvot tuhoutuvat kertalaukauksella, T-55 tuhoutuu 2-3 osumalla. Voidaan käyttää tukena vahvemmin panssaroitujen vaunujen tuhoamisessa. Hyökkäys kannattaa suorittaa "osu ja juokse"-tyylillä, koska lataaminen kestää kauan jolloin kohteella on aikaa etsiä ja tuhota ampuja.

95 S 58-61 (Musti)

Tähtäys 95 Okr -kranaatilla

Alle 400 metriin ammuttaessa kohteen keskelle laitetaan vasemmanpuoleisen 2:n ja pystykatkoviivan risteyskohta. Yli 400 metriin ammuttaessa tähtäin asetetaan niin, että kaksi pystykäyrää ovat sivuttain olevan keskikokoisen kohteen etu- ja takaosassa kiinni.
Tähtäys HEAT ja HE-Frag–kranaateilla

HEAT ja HE-Frag-kranaateilla on jyrkempi lentorata kuin 95 Okr:lla, joten koroa otetaan tähdätessä enemmän. Etäisyyden maaliin voi arvioida pystykäyrien ja oikeanpuoleisten satametrilukemien avulla asettamalla tähtäin niin, että pystykäyrät ovat sivuttain olevan kohteen etu- ja takaosassa kiinni. Ammutessa tähdätään vasemmanpuoleisten satametrilukemien mukaan.Teho ja kohteet

95 Okr on tehokas kranaatti: T-72 tuhoutuu jo 1-2 osumalla, joten tätä asetta voidaan käyttää lähes kaikkien panssaroitujen kohteiden tuhoamiseen. HEAT tuhoaa T-72:n 2-3 osumalla, mutta sitä tulee käyttää lähinnä rynnäkköpanssarivaunuja vastaan, jotka se tuhoaa kertaosumalla. HE-kranaattia käytetään panssaroimattomia maaleja ja elävää voimaa vastaan.

Lahti L-39 AT 20mm

Tähtäys

Tähdätään kuten kiväärillä.

Teho ja kohteet

Panssaroidut miehistönkuljetusvaunut tuhoutuvat 3-5 osumalla. Asetta voidaan käyttää tulitukena vahvemmin panssaroitujen kohteiden tuhoamisessa.