Viestintäopas
Broileri 2006, 2016


Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu.
Osmo A. Wiio


Viestintä Armassa

Viestintä on kaiken yhteistyön edellytys. Ilman toimivaa viestintää taistelukentällä on vain yksittäisiä taistelijoita, jotka toimivat puutteellisten tietojen ja omien arvailujensa varassa. Viestinnän avulla tilanteesta luodaan kokonaiskuva, jonka varaan yhteistyö ja päätökset perustetaan.

Pelin omaa viestijärjestelmää ja Mumblea käytettäessä viestintä on harvinaisen helppoa, sillä joka taistelijalla on periaatteessa yhteys jokaiseen toiseen taistelijaan ja viestiyhteydet ovat lähes poikkeuksetta kunnossa. Silti viestintä ei läheskään aina onnistu ja on usein jollain tapaa puutteellista tai harhaanjohtavaa. Epäonnistunut viestintä aiheuttaa vaaran ja johtaa usein tappioihin.

Viestintää vaikeuttaa kolme asiaa:

1) Tilanne: Paineen alla (taistelussa tai kiireessä) osa viestinnästä jää huomaamatta, kaikkeen ei ehdi vastata ja kaikesta ei ehdi ilmoittaa.

2) Liika informaatio: Kun tietoa tulee paljon yhtä aikaa, kaikkea ei ehdi käsitellä. Kun viestitulvasta yrittää siivilöidä vain tärkeimmät asiat, osa tarpeellisestakin tiedosta menee ohi.

3) Väärä informaatio: Väärä, vaikeaselkoinen tai monitulkintainen tieto johtaa harhaan ja synnyttää tilanteesta väärän kuvan, jolloin päätöksiä tehdään väärin perustein.

Viestintä ei onnistu täydellisesti koskaan. Koska viestintä on kuitenkin välttämättömyys ja elinehto, pahimpia sudenkuoppia täytyy yrittää välttää ja täydellisyyttä kannattaa tavoitella, jotta vakavan epäonnistumisen mahdollisuus pienenee.Kanavat

Pelissä viestitään puhumalla, kirjoittamalla ja tekemällä karttamerkintöjä. Viestintämuodot täydentävät toinen toisiaan.

Kirjoitus- ja karttaviestinnässä käytetään seuraavia kanavia:
– Group channel (vihreä teksti), jolla tavoittaa oman ryhmän.
– Side channel (sininen teksti), jolla tavoittaa kaikki oman puolen pelaajat.
– Global channel (valkoinen teksti), jolla tavoittaa kaikki pelaajat palvelimella.

Edellä mainitut kanavat yleensä riittävät. Seuraavatkin kanavat ovat käytössä muualla kuin kartalla:
- Command channel (keltainen teksti), jolla ryhmien johtajat voivat viestiä keskenään. Muut pelaajat eivät näe viestintää.
- Vehicle channel (keltainen teksti), jolla tavoittaa pelaajat samassa ajoneuvossa ryhmästä riippumatta.
- Direct speaking (valkoinen teksti), joka näkyy tai kuuluu kirjoittajan tai puhujan lähiympäristöön. Kirjoittajan nimeä ei näy, ja teksti poistuu ruudusta heti, kun uusi rivi kirjoitetaan.

Kanava valitaan näppäimillä "," ja ".".Ryhmän sisäinen viestintä

Ryhmän sisäiseen viestintään ryhmän kanavaa (kirjoitus- ja karttaviestinnässä Group channelia). Myös pelin radiokomentoja voi käyttää.

Vältä tarpeetonta viestintää. Turha puhe vaikeuttaa johtamista ja ryhmän toimintaa. Esimerkiksi ryhmänjohtajan tai joukkueenjohtajan komento voi jäädä kuulematta tai ilmoitus ryhmää uhkaavasta vihollisesta voi viivästyä.

Tehtävän suvantovaiheissa saa jutella, ellei ryhmänjohtaja toisin määrää. Pelin aikana on kuitenkin syytä välttää tunnelmaa ja immersiota pilaavaa keskustelua peli- ja tehtäväteknisistä asioista. Sen keskustelun voi käydä pelin jälkeen.

Kun vihollinen on lähellä, tarpeeton viestintä lopetetaan.Ryhmien välinen viestintä

Ryhmien väliseen viestintään käytetään joukkueen kanavaa (kirjoitus- ja karttaviestinnässä Side channelia).

Ryhmä on joukkueen tai komppanian osa, ja ryhmänjohtaja vastaa ryhmänsä viestinnästä. Ryhmänjohtajan on pysyttävä yhteydessä muuhun joukkueeseen, jotta ryhmä kykenee toimimaan joukkueen osana.

Ryhmänjohtajakaan ei käytä joukkueen kanavaa tarpeettomasti, vaan ainoastaan silloin, kun muihin ryhmiin pitää olla yhteydessä. Joukkueen kanavan ja Side channelin käyttö on tarpeetonta, jos viestintä koskee ainoastaan omaa ryhmää.Mitä enemmän viestitään, sitä huonommin viestintä onnistuu.
Osmo A. WiioViestikuri

Viestikurilla tarkoitetaan tarpeettoman viestinnän karsimista varsinkin joukkueen kanavalla. Tarkoitus on vähentää kiireettömän tiedon määrää, jotta kiireelliset ja tärkeät viestit pääsevät varmemmin perille. Viestikuri on aina olemassa eikä se ole mikään erikseen määrättävä asia, vaikka joissain peleissä sitä korostetaan enemmän kuin toisissa. Isoissa, monen ryhmän peleissä noudatetaan aina parempaa viestikuria kuin pikkupeleissä, vaikka siitä ei erikseen sanottaisi.

Viestikuri ei tarkoita, etteikö täysin oleellista ja tärkeää tietoa voi joissakin tapauksissa välittää oman ryhmänjohtajan ohi toiseen ryhmään. Jos esimerkiksi oma panssarivaunu on juuri ajamassa miinaan, asian voi ilmoittaa oman ryhmänjohtajan ohi suoraan vaununjohtajalle. Myös ilmavaaran voi ilmoittaa suoraan koko joukkueelle. Viestikuri siis väistää maalaisjärkeä. Asia erikseen on Kiirastuli-tyyppinen tavallista roolipelimäisempi ja realistisempi peli, jossa viestintää pyritään realismin nimissä erikseen hankaloittamaan.

Jos et ole varma asian tärkeydestä, käytä aina mieluummin ryhmän kuin joukkueen kanavaa.Viestinnän 10 periaatetta

1) Tiivistä. Aina, kun ehdit, mieti ennalta, mitä haluat sanoa ja miten voit esittää asian mahdollisimman lyhyesti ja selvästi.

2) Osoita viesti vastaanottajalle. Tämä parantaa vastaanottajan mahdollisuuksia huomata viestisi muun viestinnän seasta. Esim. "Turhapuro, tarkkaile risteystä" tai "Hartikainen, me tullaan kylän länsipuolelle". Joukkueen viestinnässä sano oma nimimerkkisi vastaanottajan nimimerkin jälkeen.

3) Kuittaa saamasi ja ymmärtämäsi viesti heti. Viestin lähettäjä voi keskittyä muihin asioihin, kun tietää viestin tulleen perille. Viesti kuitataan sanomalla esimerkiksi "kuitti" tai "selvä".

4) Vaadi kuittaus. Jos viesti on tärkeä, ei saa jäädä epäselväksi, onko se mennyt perille. Jos vastaanottaja ei kuittaa viestiäsi etkä voi varmistaa sen perille menemistä muulla tapaa, kuittausta pitää pyytää. Älä kuitenkaan jankuta: Ellet saa kuittausta pyynnöstäsi huolimatta, siihen on usein hyvä syy. Odota hetki, ja yritä sitten uudelleen.

5) Vältä ylimääräistä viestintää. Ellei asia ole kiireellinen ja meneillään on tärkeämpääkin, vaikene. Älä vaadi myöskään kuittausta, jos on muutenkin selvää, että viesti meni perille, tai jos asian merkitys on vähäinen.

6) Toista viesti, ellet ole varma, että se meni perille. Toista viesti myös varmuuden vuoksi korostaaksesi tärkeitä asioita (esim. "omia kylässä"), mutta älä tarpeettoman usein. Ryhmänjohtajana toista ryhmällesi joukkueen viestinnän kautta selvinneitä asioita muiden ryhmien toiminnasta lähialueella.

7) Pyri yksiselitteisyyteen. Jos ryhmän etenemissuunta on selvä, avorivissä ja -jonossa ryhmälle voi sanoa "oikealla", "vasemmalla", "edessä" tai "takana". Käytä kuitenkin yleensä ilmansuuntia, ja ilmoita tarvittaessa kompassin asteluku. Sido viestit ilmansuuntien lisäksi maamerkkeihin ja maastonkohtiin. Ilmoita jokin kiintopiste varsinkin, jos ryhmä on hajallaan tai puhut toiselle ryhmälle: esim. "kylän NW-laita" tai "50 metriä minusta etelään", jos sijaintisi on selvillä.

8) Pyri tarkkuuteen. Ilmoita vihollisen suunta ja etäisyys – älä pelkkää suuntaa tai etäisyyttä. Jos aikaa on, ilmoita sen jälkeen vihollisen laatu ja määrä, etenemissuunta sekä se, jos kyse on kuulo- eikä näköhavainnosta. Esim. "2 bemaria idässä, 100 metriä, tulee kohti" tai "pohjoisessa iso vihollispartio, liikkuu länteen. Kaukana." tai "heko kuuluu etelässä, loittonee".

9) Älä valehtele: Älä yritä olla tarkempi kuin mihin on mahdollisuuksia äläkä tee liikaa omia johtopäätöksiä. Ellet tunnista äänestä, onko liikkeellä kuorma-auto vai panssarivaunu, sano vain "ajoneuvo kuuluu SE:ssä".

10) Ole nopea. Hätätilanteessa puhu, äläkä välitä, onko ilmoitus hyvä vai ei. Pelkkä "VIHUA" on parempi kuin "ryhmä vihollista lounaassa 50 metrin päässä, tulee kohti", jos jälkimmäinen ilmoitus tulisi liian myöhään. Tarkenna ilmoitusta sitten, jos aikaa on.Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa.
Osmo A. WiioViestintätavat


Puhuminen

– Puheyhteys on ensisijaisesti johtajien käytössä. Muulloin sitä saa käyttää ryhmässä varsin vapaasti ryhmänjohtajan linjan mukaan. Hätätilanteissa puheyhteyttä saa ja pitää käyttää aina.

– Älä jaarittele. Mieti ennalta, mitä sanot, ja puhu lyhyesti.

– Älä käytä liikaa lyhenteitä. Eräs poikkeus ovat englanninkieliset väli-ilmansuunnat (koillinen on "NE" mieluummin kuin "north-east", kaakko "SE", lounas "SW" ja luode "NW").

– Älä ilmoita puheella kovin yksityiskohtaista ja kiireetöntä tietoa. Kirjoita esim. tiedustelutiedot mieluummin suoraan kartalle ja heittimistön tulikomennot chatiin.

– Älä puhu kuolleena, jos samalla kanavalla on elossa olevia.Kirjoittaminen

– Ruudusta poistuneet viestit saa näkyviin painamalla "–" ja sen jälkeen "page up" ja "page down". Jos epäilet, että jotain meni ohi, tarkista viestihistoria ennen kuin kyselet.

– Kirjoita lyhyesti ja tiiviisti. Pitkien viestien lukemiseen ja kirjoittamiseen kuluu aikaa.

– Käytä selvää suomea. Älä kirjoita niin lyhyesti ja tiiviisti, että viestin ymmärrettävyys kärsii.

– Käytä lyhenteitä säästeliäästi, äläkä koskaan, ellet usko, että ne ymmärretään.Viestintä kartalla

Kartalle saa merkkejä tuplaklikkaamalla haluttua kohtaa. Merkin saa tämän jälkeen vaihdettua kursorinäppäimillä. Merkin värin saa vaihdettua shift + kursorinäppäimillä.

– Ennen kuin asetat merkin kartalle, varmista, että käytössä on oikea kanava.

– Poista kartalta vanhentuneet merkit, kuten tuhotut maalit ja ryhmän aiemmat sijannit.

– Päivitä ryhmäsi sijainti kartalle silloin, kun siihen on aikaa, ja tarkista samalla toisten ryhmien sijainnit. Ilmoita muille, että olette kartalla. Jos reittiä ei ole merkitty ja olette liikkeessä, ilmoita samalla liikkumissuunta. Muutkin kuin ryhmänjohtaja voivat merkitä ryhmän sijainnin kartalle.

– Käytä kartan reunoja omien, ryhmäkohtaisten muistiinpanojen tekemiseen Group channelilla. Esimerkiksi heitintoiminnassa karttaan voi merkitä ampuma-arvoja ja maalien korkeuksia.

– Älä täytä karttaa merkinnöillä. Täyteen merkattua karttaa on hidasta lukea, ja jotain tärkeää voi jäädä huomaamatta.

– Käytä ymmärrettäviä lyhenteitä. Lyhennä kartalla melkein kaikki.

– Vältä samannimisiä merkkejä. Jos kartalla on samannimisiä kohteita, ne joutuu erottamaan toisistaan, kun niihin viitataan muussa viestinnässä.

– Aseta merkit kartalle mahdollisimman tarkasti. Jos merkitsemäsi kohde liikkuu, kirjoita liikkumissuunta merkin viereen tai sano siitä.Kansainvälinen viestintä

Jos palvelimella on ulkomaalaisia vieraita, kieli heidän kanssaan on englanti. Jos osaat englantia, älä käytä niin vaikeaa kieltä, että viestintä suomalaisten kanssa vaikeutuu, tai kerro samat asiat pyytämättä suomeksikin. Jos käytät muita kieliä kuin suomea tai englantia, kerro yleiset asiat aina myös suomeksi.