Operaatio Syysmyrsky - (eng. Op. Hail Storm)

2011 syyskuu, 2 tehtävää.

3. kaikille avoin ArmA II -moninpelikampanja.
Locked
User avatar
Nouty
Posts: 469
Joined: Mon, 27.7.2009, 18.26

Post by Nouty » Fri, 9.9.2011, 16.20

Operaatio Syysmyrsky
Etelä Zagoria, Chernarus

Tilanne:
Tilanne Chernarusin Etelä Zagoriassa on pitkään ollut huolestuttava. Venäläismieliset Chedaki-ryhmittymän taistelijat ja kansallismieliset NAPA-ryhmittymän taistelijat ovat ottaneet kiivaasti yhteen ympäri Etälä Zagorian maakuntaa, ja siviiliuhrien määrän epäillään olevan jo tuhansissa. Lisäksi molempia ryhmittymiä epäillään kansanmurhasta. Chernarusin puolustusvoimat on ollut kyvytön ja haluton puuttumaan maakunnan tilanteeseen ja on pyytänyt NATO:lta sotilaallista väliintuloa. YK on tällä päivämäärällä hyväksynyt päätöslauselmassaan NATO:n johtaman koalition suunnitelman sotilaallisesta väliintulosta Etelä Zagorian maakuntaan. Päätöslauselma kattaa alkuvaiheessa sotilallisen väliintulon, rauhaan pakottamisen sekä molempien taistelevien ryhmittymien aseistariisunnan. Lisäksi päätöslauselma sisältää kohdan, joka mahdollistaa varsinaisen operaation jälkeiset operaatiot sotarikoksiin syyllistyneiden henkilöiden etsimiseksi ja saattamiseksi Haagin sotarikostuomioistuimen eteen. Johtovastuun operaatiosta ottaa Yhdysvallat. Suomalainen taisteluosasto (FBG - Finnish Battle Group) osallistuu operaatioon osana NATO:n johtamaa koalitiota.

Operaation tarkoitus:
Sotilaallinen väliintulo ja rauhaan pakottaminen, sekä taistelevien ryhmittymien riisuminen aseista. Koalition joukot pyrkivät läsnäolollaan estämään ja ehkäisemään alueen väkivaltaisuuksia ja suojelemaan alueen siviiliväestöä. Koalition joukot pyrkivät myös aktiivisesti etsimään ja tuhoamaan taistelevien ryhmittymien aseita ja aseistautuneita joukkoja, toivoitteena joukkojen täydellinen aseistariisunta.

Suomalaisen taisteluosaston vastuualue ja tehtävä:
Suomalainen taisteluosasto toimii Etelä Zagoriassa pohjoisella operaatioalueella maakunnan pohjoisosissa. Taisteluosaston tehtävä on omalla operaatioalueellaan vastata operaation tarkoituksen toteutumisesta. Poikkeuksellista maakunnan pohjoisosassa on, että se on vahvasti venäläismielistä aluetta, ja näin myös Chedaki-ryhmittymän vahvaa kannatusaluetta. NAPA-taistelijat eivät ole kyenneet heikosta vahvuudestaan johtuen ulottamaan operaatioitaan aivan maakunnan pohjoisosiin asti. Suomalaisen taisteluosaston tehtävä tuleekin luutavasti painottumaan lähinnä taistelutehtäviin Chedaki-joukkoja vastaan.

Operaation toteutus:
Päävastuun operaatiosta kantaa Yhdysvallat, jonka merijalkaväki miehittää eteläosan suuremmat rakennetut alueet ja ottaa haltuunsa satamat ja Balotan kiitoradan etelästä. Yhdysvallat ottaa myös vastuulleen koko eteläisen operaatioalueen, läntisen operaatioalueen sekä osavastuun myös itäisestä operaatioalueesta, josta päävastuuta kantavat Britannian joukot. Suomalainen taisteluosasto miehittää itäisen Krasnovstavin kiitoradan ja sen lähialueen sekä kantaa päävastuun pohjoisesta operaatioalueesta. Pohjoisen lentokenttää ei operaation alkuvaiheessa voida vielä miehittää vihollisen vahvan alueellisen läsnäolon ja ilmatorjuntauhkan takia. Tästä syystä kaikki ilmavoimat toimivat lentotukialuksilta käyttäen etelän ja idän kiitoratoja välilaskupaikkoina, kunnes pohjoisen lentokenttä saadaan liittoutuneiden käyttöön.

Image

Vihollisryhmittymät:

ChDKZ (Chedaki, tai "Chernarusin punainen tähti"):
Chedaki on venäläismielinen sotilaallinen ryhmittymä joka haluaa perustaa Etelä Zagoriaan oman, venäjänkielisen valtion. Entisten neuvostoarmeijan Chernarusilla toimineiden upseereiden kerrotaan perustaneen Chedaki-ryhmittymän Neuvostoliiton luhistuttua, suojelemaan Chernarusilla asuvaa venäjänkielistä vähemmistöä. Ryhmittymä kävikin pitkään sissisotaa hallituksen joukkoja vastaan, kunnes hallitus päätti vetää joukkonsa pois Etelä Zagorian maakunnasta. Chedaki on tämän jälkeen vapaasti kasvanut suureksi sotilaalliseksi voimaksi, joka on saanut aseensa hallituksen joukoilta sekä vanhoista Neuvostoliiton asevarastoista. Ryhmittymä on käynyt myös paljon asekauppaa ulkomaisten ryhmittymien kanssa ja myös Venäjän epäillään toimittaneen ryhmittymälle vanhoja aseitaan. Chedakin armeijaan uskotaan kuuluvan jo tuhansia taistelijoita ja heillä uskotaan olevan hallussaan useita kymmeniä panssaroituja ajoneuvoja. Chedaki toimii koko maakunnan alueella.

NAPA (Nationalistipuolue):
NAPA-ryhmittymä on puolisotilaallinen ryhmittymä, joka myös aikoinaan taisteli hallituksen joukkoja vastaan. Nykyään ryhmittymä käy sissisotaa Chedaki-ryhmittymää vastaan. Ryhmittymän johtajat sanovat vain haluavansa suojella Chernarusin kansalaisia venäläismielisiltä Chedaki-joukoilta, mutta myös NAPA-joukkojen tiedetään hyökänneen siviilien kimppuun venäläismielisillä alueilla. NATO komentajat uskovat, että NAPA-ryhmittymä saattaa jopa laskea aseensa NATO-operaation alkaessa.
Ryhmittymän aseistus on pääasiassa kevyttä ja koostuu käsiaseista ja kevyistä ajoneuvoista, joihin voi olla viritetty erilaista raskasta aseistusta. Ryhmittymällä tiedetään myös olevan käytössään muutamia vanhoja venäläisiä panssariajoneuvoja. NAPA toimii pääasiassa maakunnan etelä-osissa.

Chedaki- ja NAPA-ryhmittymät ovat käyneet taisteluja alueella jo pitkään, mutta konfliktit ovat viimeaikoihin asti olleet pieniä, eikä sotilaalliset toimet ole ulottuneet alueen siviiliväestöön. Viimeaikoina Chedaki-joukot ovat kuitenkin lisänneet iskuja maakunnan eteläisillä alueilla ja heidän epäilleen jopa järjestelmällisesti surmanneen siviilejä. NAPA-ryhmittymä on pääasiassa keskittynyt iskemään Chedaki-joukkoja vastaan mutta hekin ovat iskeneet siiviilejä vastaan kylissä, ilmeisesti kostoksi Chedakin iskuista.

Chernarus:
Chernarus on pieni valtio Vihreänmeren rannikolla. Naapurimaina sillä on lännessä Takistan ja pohjoisessa Venäjä. Etelä Zagorian maakunta sijaitsee maan luoteis- ja pohjoisosassa, mustan vuoriston tuntumassa. Chernarusissa asuu melko pieni venäjänkielinen vähemmistö, mutta Etelä Zagorian asukkaista noin puolet ovat venäjänkielisiä. Vain maakunnan eteläosissa väestö on pääasiassa Chernarusilaista. Alueen venäjänkielinen väestö onkin jo pitkään halunnut maakunnasta itselleen oman venäjänkielisen valtion. Venäjä on myös yrittänyt vedota Chernarusin hallitukseen tämän asian puolesta, mutta maan hallitus ja kansa on ollut haluton luopumaan alueesta.

Image
:'(
Locked