Ohjeita ja infoa

2011 syyskuu, 2 tehtävää.

3. kaikille avoin ArmA II -moninpelikampanja.
Locked
User avatar
Nouty
Posts: 470
Joined: Mon, 27.7.2009, 18.26

Post by Nouty » Fri, 9.9.2011, 17.55

Tehtävänannoista
Kaikki operaation tehtävänannot tulevat kokonaisuudessaan foorumille, eikä tehtävissä itsessään tule olemaan tehtävänantoa tai taskeja. Tällä pyrin välttämään turhia triggereitä jotka pitkittävät tehtäviä esim. kun etsitään sitä yhtä ainoata vihollista jostain metsästä joka estää triggerin laukeamisen, tai toimimattomuuttaan estävät koko tehtävän läpäisemisen.
Kun tehtävänannossa annetut tehtävät on joukkeen johtajan mielestä suoritettu, voidaan tehtävä päättää.

EDIT: Oleelliset markkerit tulevat näkymään myös tehtävissä itsessään.

Raportoinnista
Raportoinnin merkitys on suuri. Joukkueenjohtajan tehtäväraporteista komentajalle selviää, mitkä tehtävät on suoritettu ja mitä muuta ollaan tehty, mikä taas saattaa vaikuttaa vielä seuraavissakin tehtävissä. Joukkueenjohtajan raporteille on oma viestiosionsa.

Ryhmänjohtajien täytyy tietysti raportoida joukkuenjohtajalle omista tekemisistään, niin tehtävän aikana kuin tehtävän jälkeenkin. Ryhmänjohtajien raporteille tulee myös oma osionsa foorumille.

Vasta raportoinnin jälkeen komentaja voi päätellä, kuinka onnistunut tai epäonnistunut tehtävä on loppujen lopuksi ollut.

Tiedustelutiedot
Kun hyökätään vihollisen miehittämille alueille, saattaa alueelta löytyä hyödyllistä tietoa vihollisen suunnitelmista, asemista yms. Etsikää aina vihollisen tukikohdista tietokoneita, karttoja ja asiakirjoja ja kertokaa löydöistä raporteissa. Näistä saattaa jälkipuinnissa selvitä tietoa, jolla on vaikutusta tulevissa tehtävissä.
HUOM: Kun tiedustelutietoja havaitaan ja niistä raportoidaan, niiden oletetaan silloin olevan omien joukkojen hallussa, joten ei tarvitse fyysisesti koittaa ottaa niitä haltuun pelissä.

Suunnittelusta
Tehtävänannot tulevat foorumeille yleensä hyvissä ajoin, ainakin muutamaa päivää ennen tehtävän alkua, joten johtajilla on reilusti aikaa miettiä suunnitelmaansa. Onkin suotavaa, että joukkueenjohtaja itse tai yhdessä muiden johtajien kanssa miettii suunnitelmansa pääosin valmiiksi jo etukäteen, jolloin itse tehtävässä ei tarvitse kuin joukkueenjohtajan antaa oma tehtävänantonsa kaikille pelaajille ja laittaa tarvittavat merkit kartalle.

Debrief
Kun tehtävä on suoritettu ja raportit komenatajan nähtävissä, komentaja antaa tehtävästä ns. debriefin, josta selviää kaikille pelaajille, miten onnistunut tehtävä on ollut. Tästä selviää myös mahdollisista tiedustelutiedoista saadut tiedot ja niiden vaikutus operaatioon kokonaisuutena.
Edited By Nouty on 1315580206
:'(
Locked